denonco@transparency.com.al

Blog

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

https://transparency.com.al/wp-content/uploads/2021/09/Normat-e-uleta-te-lindshmerise-dhe-tkurrja-e-popullsise-se-Shqiperise-ne-shifra.pdf

Rënia e lindjeve në këtë tendencë është një pasojë shumë e rëndë për të ardhmen e vendit. Emigrimi masiv,
sidomos i grupmoshës së re dhe mospasja e politikave stimuluese, bën që shpejtësia e plakjes së popullsisë
të jetë e frikshme. Gjithashtu, referuar të dhënave të Censusit të Popullsisë dhe Banesave,8 shifra tregojnë
që mosha e martesës në Shqipëri është rritur. Kjo shtyrje e martesës ndoshta është e lidhur me rëndësinë e
karrierave paralele, si vazhdimësia e arsimit, zhvillimet në gjetjen e një pune të përshtatshme në tregun e
punës dhe ndikimin e përvojave të migracionit gjatë fazës së jetës të të rinjve të rritur.
Nëse nuk do të kemi një ndërgjegjësim të menjëhershëm të institucioneve përkatëse për të vënë në zbatim
politika shëndetësore të shëndetshme afatgjata, në vitin 2050 do të kemi një popullatë me moshë mediane
50 vjeç, me një rritje popullsie – 0.88 %, dhe kjo do të krijojë një dramë sa sociale, ekonomike dhe më
gjerë, deri në një tkurrje të paimagjinueshme të popullatës në vend

KLIKO LINKUN PËR TË LEXUAR RAPORTIN E PLOTË

sqAlbanian