denonco@transparency.com.al

Blog

Pas gjurmës së parave të Coronavirus – Rasti i Shqipërisë

Qëllimi kryesor i këtij raporti është monitorimi i buxhetit të ndarë për sektorin e shëndetësisë gjatë pandemisë Covid19, përfshirë buxhetin e shtetit, ndihmën e huaj dhe donacione të tjera për sektorin e shëndetësisë. Ky raport gjithashtu merr parasysh transparencën dhe proporcionalitetin e ndihmës financiare të vënë në dispozicion nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në mënyrë që të sigurojë garancitë e nevojshme, pajisjet dhe nevojat e tjera të ndërlidhura për të përballuar situatën Covid-19 në spitalet rajonale, përfshirë spitalet e dedikuara Covid19.

LEXONI RAPORTIN E PLOTE: Pas gjurmës së parave të Coronavirus – Rasti i Shqipërisë

sqAlbanian