denonco@transparency.com.al

Blog

Shpenzimet totale për përballimin e efekteve të pandemisë vetëm 3,1 % e buxhetit 2020

Gjatë vitit 2020 shpenzimet buxhetore për përballimin e efekteve që krijoi pandemia Covid-19 në ekonomi dhe në sektorin e Shëndetësisë arritën në 16,5 miliardë lekë ose (134,8 milionë Euro) . Kjo shumë ishte sa 3.1 % e të shpenzimeve totale buxhetore të vitit 2020, prej 536 miliardë lekësh (4.3 miliardë Euro). Nga totali i fondeve për përballimin e efekteve të pandemike prej 16.5 miliardë lekësh (134 milionë Euro), vetëm 3.1 miliardë lekë (25,2 milionë Euro)  u përdoren për financimin e nevojave shëndetësore që krijoi pandemia, ndërsa 13,5 miliardë lekë (11 milionë Euro)  u përdoren për mbështetje të ekonomisë nëpërmjet dy paketave të ndihmës

Shpenzimet publike buxhetore dhe ato te dedikuara për shëndetësinë më 2020Shpenzime fakt 2020 ne milionë leke
Buxheti i shtetit536,500
Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë67,862
-Sektori i shëndetësisë38,700
-Sektori i Mbrojtjes Sociale29,100
Shpenzime për krizën shëndetësore të Covid -193,100

Burimi: Shoqata “Together for Life”


sqAlbanian